Nieuwsbrieven

Layout niet goed? Klik hier om deze nieuwsbrief in uw reguliere webbrowser te bekijken.

NIEUWSBRIEF NR: 15 DATUM: 7 december 2019

Dag Sinterklaasje...

Sinterklaas

Sinterklaas heeft zoals altijd zijn verjaardag gevierd in Bangkok in de tuin van de Residentie.

De NVT organiseerde hiervoor een prachtig feest dat werd bezocht door ongeveer 300 bezoekers waarvan bijna de helft kinderen.

Sinterklaas

De Sint werd op zijn intocht te paard begeleid door een kleine fanfare die de bekende Sinterklaasliedjes speelde. Hij werd welkom geheten door onze ambassadeur ZE Kees Rade.

Eerst moesten de kinderen op zoek naar het verloren Sinterklaasboek dat gelukkig gauw werd gevonden. Daarna was er tijd voor spelletjes, dansjes en natuurlijk liedjes zingen.

De kinderen deden hun best om het Pietendiploma te halen. Voor de ouders waren er koffie, brood met kroket en andere drankjes.

Via Sprinkle waren een aantal tappunten voor water verzorgd. Aan het eind werd nog een zitkussen verloot. Bij het vertrek was er voor alle kinderen een taaipop en een chocoladeletter.

Sinterklaas

Sinterklaas


In memoriam Jannie Wieringa-Ponsen

Jannie

Vanuit Nederland bereikte ons het bericht dat ons oud-lid Jannie Wieringa-Ponsen is overleden.

Tot 30 juni 1917 heeft ze in Thailand gewoond. Ze woonde hier een tiental jaren, de eerste jaren met haar man Ben, die in Thailand overleden is.

Zij en haar man waren enthousiaste en betrokken NVT leden die veel activiteiten bezochten en velen kenden haar later als "het oudste lid".

Ze overleed op 3 december op de leeftijd van bijna 94 jaar. De NVT gedenkt haar met respect en warmte.


De NVT publiceert haar activiteiten ook op de Website, Facebook en YouTube.


Mede mogelijk gemaakt door onze sponsors:

Goud Brons
KIS AA Insurance Brokers 3 October Vereeniging
Vischu.com


Dit is een nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging Thailand. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u wel eens contact heeft gehad met de NVT. Deze wordt telkens aan leden, maar soms ook aan een wijdere kring verstuurd. Als u geen prijs stelt op volgende edities, stuur dan een lege e-mail via deze knop, of antwoord op deze mail met als boodschap "Stop Nieuwsbrief NVT".