NIEUWSBRIEF NR: 04 DATUM: 20 September 2017

Nieuwe stijl nieuwsbrief

Vanaf heden verschijnt de nieuwsbrief in een frisse nieuwe stijl, ontworpen door Frank Holling.


Oproep voor bestuursfunctie

Op 31 oktober zal de Algemene Leden Vergadering worden gehouden. Deze vergadering is toegankelijk voor stemge­rechtigde leden.

Op grond van artikel 6 lid 8 van het huishoudelijk reglement kunnen stemgerech­tigde leden kandidaat worden gesteld voor een bestuursfunctie tot 4 weken voor de vergadering ofwel vóór 3 oktober 2017 door opgave via secretaris@nvtbangkok.org.

Stemgerechtigde leden zijn alle leden vanaf de leeftijd van 18 jaar die voor dit nieuwe verenigingsjaar 2017/2018 hun contributie hebben betaald.

Bij de verkiezing van bestuursleden in vacatures en op basis van het rooster van aftreden volgens artikel 6 lid 5 van het huishoudelijk reglement, zijn aan de beurt van aftreden Martijn van der Heide (webmaster) en Jaap van der Meulen (secretaris), beiden stellen zich herkiesbaar en Arie bloed (vice-voorzitter), die zich wegens gebrek aan tijd niet herkiesbaar stelt.

Voor de (tussentijds) opgetreden vacatures worden kandidaatgesteld en zijn verkiesbaar: Les Huysmans (evenementencoördinator), Michel Rosmolen (vice-voorzitter), Franc Woldhek (sponsorcoördinator) en Jaap van der Meulen (voorzitter).

Dringend nodig is een eindredacteur voor de Digitale Tegel om de contacten met auteurs te onderhouden en de artikelen voor plaatsing geschikt te maken. Het bestuur heeft tot nu toe daarvoor geen vrijwilliger weten te vinden.

De leden worden opgeroepen om bij zich zelf te rade te gaan of om zich heen te kijken of in deze ledenvergadering ook in deze vacature kan worden voorzien en hiertoe vóór 3 oktober belangstelling kenbaar te maken.

Voor informatie over de inhoud van deze functie kan contact worden opgenomen met magazine@nvtbangkok.org, of met de secretaris.


Oproep: vrijwilligers Sinterklaasfeest 2017

Het Sinterklaas-comité is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het organiseren van het Sinterklaasfeest op 5 december in Bangkok.

We zijn zowel op zoek naar mensen die zich de komende maanden willen inzetten voor de voorbereiding, als naar wat mensen die kunnen helpen op de dag zelf, waaronder dames en heren Pieten.

Als je zin hebt om te helpen, neem dan contact op met Franc Woldhek. Je hoeft niet perse lid van de NVT te zijn.


Bonus voor NVT-leden: gratis kopje koffie of thee

green parrot

Wegens succes verlengd:

The Captain's Pub en The Green Parrot bieden NVT-leden dagelijks van 11:00-13:00 uur gratis een kopje koffie of thee aan met een plakje cake en 'n Hollands praatje over het weer.

Deze aanbieding loopt tot 1 september 2018.


Bonus voor NVT-leden: 20% korting van vischu.com

Vischu.com biedt aan NVT-leden 20% korting voor het ontwerpen van een website en webapplicaties.

Deze aanbieding loopt tot 1 september 2018.


Sponsorpakketten

De sponsorpakketten voor het nieuwe verenigingsjaar zijn bekend gemaakt en gepubliceerd op de website, onder Sponsors/Sponsoring.


Laatste kans: Opening Seizoen NVT

Het Grote MAZARS Hollandse Stamppot Evenement

Laatste kans: de inschrijvingstermijn voor het NVT feest ter opening van het nieuwe seizoen sluit overmorgen, vrijdag 22 september, definitief.

Inschrijven kan hier, onder vermelding van totaal aantal personen, namen, leeftijden, lid/geen lid.

De details en voorwaarden vindt u natuurlijk op onze Website.


De NVT publiceert haar activiteiten ook op de Website, Facebook en YouTube.


Mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsors:
Onze hoofdsponsors


Dit is een nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging Thailand. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u wel eens contact heeft gehad met de NVT. Deze wordt telkens aan leden, maar soms ook aan een wijdere kring verstuurd. Als u geen prijs stelt op volgende edities, stuur dan een lege e-mail via deze knop, of antwoord op deze mail met als boodschap "Stop Nieuwsbrief NVT".

Onze sponsors:

Nieuwsbrief Ontvangen?

Klik hier als u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen

Vind ons op Facebook